Počas zimy sa s veľkou pravdepodobnosťou môžeme stretnúť s defektom na pneumatike. Dôvodov je mnoho, napríklad nedostatočná údržba ciest, pneumatiky vo veľmi zlom stave, prípadne zlý výber pneumatík. Ako by ste mali v prípade, že dostanete defekt postupovať?...